Relaţia bancară - Republica SlovacăNUMĂRUL CONTULUI:197 640 6656 / 0200
IBAN:SK76 0200 0000 0019 7640 6656
BIC (SWIFT): SUBASKBX