Transportul în cadrul Republicii Cehe

La trimiterile cu greutate până la 50 kg şi un colet a cărui suma a trei laturi nu depăşeşte 3 m taxa de transport este percepută pauşal în sumă de 99 CZK. Taxa de transport este conţinută în factura sumară ataşată la marfă. Pentru trimiterile peste 50 kg sau trimiterile mai voluminoase folosim serviciile Multimex.