+420 266 190 190 (EN) / Luni - vineri: 9-17
ReduceriContacte cu TVA fără TVA Logare
0
0,00 RON cu TVA 0,00 RON fără TVA

Informatii despre prelucrarea datelor personale pentru efectuarea contractului

IDENTITATEA OPERATORULUI ŞI INFORMAŢII DE CONTACT

 • Operatorul pentru datele dumneavoastră personale este societatea comercială unitechnic.cz s.r.o., cu sediul la U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praga 9, număr de înregistrare al societăţii: 27425134 (denumită în continuare numai ca "operator").
 • Informaţiile de contact ale operatorului sunt următoarele: Adresa poştală: Topolová 483, 250 67 Klecany; Adresă de e-mail: obchod@uni-max.cz: Număr de telefon +420 266 190 190.
 • Operatorul nu a numit un reprezentant pentru protecţia datelor personale.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

 • Temeiul legal pentru procesarea datelor dumneavoastră personale constă în faptul că acesta este necesar pentru a îndeplini un contract între dumneavoastră şi operator; ori procesarea are loc pentru ca operatorul să ia măsuri înainte de încheierea contractului menţionat, în conformitate cu art. 6, secţiunea 1, litera b) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare numai ca "regulament").

SCOPUL PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

 • Scopul procesării datelor dumneavoastră personale constă în îndeplinirea unui contract între dumneavoastră şi operator; ori procesarea este efectuată pentru ca operatorul să ia măsuri înainte de încheierea contractului menţionat.
 • Operatorul nu poate lua decizii automate, individuale, în conformitate cu art. 22 din regulament.

PERIOADĂ DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

 • Datele dumneavoastră personale vor fi procesate pe durata drepturilor şi obligaţiilor contractuale, apoi pentru o perioadă necesară arhivării, în conformitate cu reglementărilor generale obligatorii, dar perioada nu trebuie să fie mai mare decât cea stabilită de reglementările generale obligatorii.

ALŢI DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

 • Alţi destinatari ai datelor dumneavoastră personale vor fi companiile de livrare sau alte părţi care livrează bunuri şi realizează plăţi pe baza contractului de cumpărare.
 • Controllerul nu are nicio intenţie de a transmite datele dumneavoastră personale unei ţări terţe (o ţară din afara Uniunii Europene) sau unei organizaţii internaţionale.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

 • În conformitate cu condiţiile stabilite în directivă, aveţi dreptul de a solicita operatorului să vă ofere acces la datele dumneavoastră personale, dreptul de a vi se corecta sau şterge datele dumneavoastră personale sau de a limita procesarea lor, dreptul de a vă împotrivi procesării datelor dumneavoastră personale, precum şi dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale.
 • În cazul în care consideraţi că procesarea datelor dumneavoastră a încălcat sau încalcă regulamentul, aveţi dreptul de a depune o plângere pe lângă o autoritate de control.
 • Nu aveţi obligaţia de a furniza datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale este o cerinţă esenţială în vederea încheierii sau îndeplinirii contractului. Fără furnizarea datelor dumneavoastră personale, contractul nu poate fi încheiat sau îndeplinit de către operator.