Răspunderea pentru defectele bunurilor în relaţie cu întreprinzător

În relații cu întreprinzători, unde la încheierea contractului de vânzare-cumpărare este evident din împrejurări că achiziționarea este legată de activitatea de întreprinzător, răspunderea pentru defecte este reglementată de art. 2099 și a următoarelor din Codul civil. Cumpărătorul este obligat să anunțe defecțiunea fără o întârziere inutilă, după ce a putut-o descoperi la un control la timp și suficient. În cazul contrar, în cazul unui litigiu în instanță, la obiecția vânzătorului instanța nu-i va recunoaște compensarea din efectuare defectuoasă. Legat de o defecțiune ascunsă, este valabil același lucru, dacă defecțiunea nu a fost anunțată fără întârziere inutilă după ce cumpărătorul a putut-o descoperi la o întreținere grijulie, cel târziu însă în doi ani de la predarea bunului.

Nu s-au găsit înregistrări...