Informații pentru consumator – persoane particulare

Datorită caracterului mărfurilor și articolelor vândute în magazinul nostru electronic, clienții noștri nu sunt de regulă consumatori, ci antreprenori. Cu toate acestea, conform legislației în vigoare ne gândim și la consumatori și de aceea menționăm următoarele informații impuse de lege.

ATENȚIE – următoarele informații se referă la cumpărători în calitate de consumatori, nicidecum la persoane în calitate de întreprinzători.

Vânzătorul oferă informații cumpărătorului consumator înaintea încheierii contractului de vânzare-cumpărare sau înaintea ca cumpărătorul consumator să înainteze oferta cu caracter obligatoriu (comandă) în sensul art. secț. 1811, secț. 1820 și secț. 1826 din legea nr. 89/2012 Mon. Of., cod civil, cu modificările ulterioare (în continuare„CC“).

Date și informații conform secț. 1811 art. 2 CC:

 1. datele privind identitatea societății noastre comerciale (în poziția vânzătorului), adresa sediului social, numărul de telefon și adresa de e-mail pot fi găsite în secțiunea Contacte,
 2. produsele oferite conțin denumirea produsului și descrierea caracteristicilor sale principale,
 3. prețul total al produselor sau metoda de calcul a prețului(dacă natura mărfurilor nu permite ca acest preț să fie determinat), inclusiv toate taxele, comisioanele și alte plăți bănești similare, pot fi găsite pentru fiecare articol a bunurilor oferite, respectiv la comanda bunurilor în partea 4. Rezumatul comenzii (consultați etapele individuale care conduc la încheierea contractului de cumpărare),
 4. plata, modalitatea și durata de livrare a produselor pot fi găsite la comandarea mărfurilor în partea 2. Opțiuni de livrare și plată partea 4. Rezumatul comenzii (consultați etapele individuale care conduc la încheierea contractului de cumpărare),
 5. costul livrării mărfurilor, iar în cazul în care aceste costuri nu pot fi determinate în prealabil, informația că acestea pot fi percepute suplimentar poate fi găsită la comandarea mărfurilor în partea 2. Opțiuni de livrare și plată partea 4. Rezumatul comenzii (consultați etapele individuale care conduc la încheierea contractului de cumpărare),
 6. informații despre existenta drepturilor la executarea defectuoasă, eventual și despre garanția calității, și serviciul post-vânzare și condițiile acestora pot fi găsite în secțiunea Garanția, reclamațiile și service,
 7. ținând cont de natura contractului de cumpărare încheiat de noi (nu este încheiat pe perioadă nedeterminată) și natura bunurilor vândute în magazinul nostru electronic, nu oferim date în conformitate cu secț. 1811 alin. 2 g), h) și i) CC.

Date și informații conform secț. 1820 CC:

 1. informații despre principalele caracteristici ale bunurilor și natura mărfurilor pot fi găsite pentru fiecare articol oferit,
 2. informații despre compania noastră (în calitate de vânzător) pot fi găsite în secțiunea Contacte,
 3. adresa sediului social, numărul de telefon și adresa de e-mail pot fi găsite în rubrica Contacte,
 4. adresa sediului (dacă este diferită de adresa sediului social) poate fi găsită în rubrica Contacte,
 5. prețul total și costurile de livrare conform secț. 1811 alin. 2 lit c) și e) CC pot fi găsite pentru fiecare articol oferit, respectiv la comandarea bunurilor în secțiunea 2. Opțiuni de livrare și plată secțiunea 4. Rezumatul comenzii (consultați etapele individuale care conduc la încheierea contractului de cumpărare), în ceea ce privește natura contractului de cumpărare încheiat de noi (nu este încheiat pe o perioadă nedeterminată și obiectul acestuia nu este executarea repetată), nu oferim date în conformitate cu secț. 1820 alin. 1 lit. e), propoziția după punct și virgulă, CC,
 6. datorită faptului că nu ajustăm prețul mărfurilor cumpărătorului pe baza unei decizii automate, nu furnizăm datele conform secț. 1820 alin. 1 punct f), CC
 7. costul mijloacelor de comunicare la distanță nu diferă de tariful de bază,
 8. modalitatea de plată, modalitatea de livrare și termenul de livrare pot fi găsite atunci când comandați bunuri în secțiunea 2. Opțiuni de livrare și plată partea 4. Rezumatul comenzii (consultați etapele individuale care conduc la încheierea contractului de cumpărare),
 9. condițiile, durata și procedura de exercitare a dreptului de retragere din contract, precum și modelul de formular de retragere din contract, în cazul în care acest drept poate fi folosit, se găsesc în secțiunea Garanții, reclamații și service, subcategoria Informare model privind drepturile consumatorului de reziliere a contractului, și, în articolul. 2.13. și acești. Termeni și condiții generali,
 10. în cazul retragerii din contract, cumpărătorul va suporta costurile asociate returnării bunurilor, iar în cazul unui contract încheiat prin intermediul unui mijloc de comunicare la distanță, valoarea costurilor asociate returnării bunurilor, dacă prin natura lor nu pot fi returnate pe calea poștală,
 11. în ceea ce privește natura mărfurilor vândute în magazinul nostru electronic, nu furnizăm date în conformitate cu secț. 1820 alin. 1 k) CC,
 12. în ceea ce privește natura mărfurilor vândute în magazinul nostru electronic, nu furnizăm date în conformitate cu secț. 1820 alin. 1. l) CC, cu excepția informațiilor că, în cazul mărfurilor fabricate conform cerințelor cumpărătorului sau adaptate nevoilor personale ale acestuia, acest cumpărător nu dispune, conform secț. 1837 lit. d) CC dreptul de a se retrage din contractul de cumpărare,
 13. informații despre existenta drepturilor la executarea defectuoasă, eventual și despre garanția calității, și serviciul post-vânzare și condițiile acestora pot fi găsite în secțiunea Garanția, reclamațiile și service,
 14. în relația cu cumpărătorul, vânzătorul nu are obligații față de acesta care să decurgă dintr-un cod de conduită,
 15. în ceea ce privește natura contractului de cumpărare încheiat de noi (nu este încheiat pe perioadă nedeterminată, obligațiile nu se prelungesc automat, iar în contract nu se specifică perioada cea mai scurtă și durata obligațiile cumpărătorului din contract) nu furnizăm date în conformitate cu secț. 1820 alin. 1 punct o), p) CC,
 16. orice obligație de a plăti un avans sau o plată similară se aplică mărfurilor livrate cumpărătorului la comandă (bunuri speciale la comandă), iar condițiile acesteia sunt întotdeauna determinate după acordul prealabil cu cumpărătorul,
 17. Soluționarea extrajudiciară a litigiilor, contestațiilor și reclamațiilor pot fi găsite în categoria Garanția, reclamație și service Procedura și tratarea reclamațiilor și subcategoria Răspunderea pentru viciile bunurilor în raport cu consumatorul; Consumatorul poate apela cu contestația sa la organul de supraveghere sau supravegherea de stat - Agenția Națională pentru Protecția Consumatoriilor Cehia, cu sediul Štěpánská 567/15, 120 00 Praga 2, Republica Cehă, CUI: 00020869, pagina de internet: www.coi.cz. Agenția Națională pentru Protecția Consumatoriilor este competentă pentru soluționare extrajudiciară a litigiilor consumatorilor în modul și în condițiile stabilite de reglementările legale relevante, general obligatorii. Platforma pentru soluționarea litigiilor on-line care se află la adresa http://ec.europa.eu/consumers/odr poate fi folosită la soluționarea litigiilor reieșite din contract între vânzător și cumpărător.

Date conform secț. 1826 din Codul civil (notă: nu se aplică dacă contractul de cumpărare este încheiat exclusiv prin schimb de poștă electronică sau comunicare individuală similară):

 1. contractul de cumpărare încheiat nu este stocat la societatea noastră comercială (în poziția vânzătorului) și, prin urmare, nu este accesibil consumatorului (în poziția cumpărătorului),
 2. contractul de vânzare-cumpărare poate fi încheiat în limbile oferite de platformele magazinului nostru electronic,
 3. etapele tehnice individuale care conduc la încheierea contractului de achiziție sunt următoarele: selectarea mărfurilor și plasarea acestora în coșul de cumpărături, alegerea modalității de transport și de plată, completarea datelor de livrare, confirmarea rezumatului comenzii (propunere de încheiere a unui contract de cumpărare - ofertă), trimiterea (depunerea) comenzii și confirmarea ulterioară a acesteia pe adresa de email, prin confirmarea comenzii de către noi se încheie contractul de cumpărare. În cazul încheierii contractului prin așa-numita metodă la distanță, vom trimite cumpărătorului o confirmare a contractului de cumpărare încheiat în forma de text după încheierea acestuia, dar cel târziu în momentul livrării mărfii.
 4. Înaintea transmiterii comenzii către vânzător, cumpărătorului îi este permis să își verifice și modifice datele pe care acesta le-a introdus în comandă, având posibilitatea de a constata și corecta greșelile apărute în timpul introducerii informațiilor în comandă, pot fi modificate în profilul clientului, sau contactând serviciu clienți; consumatorul poate anula comanda de bunuri doar până la expediere(oferta – propunerea de încheiere a contractului de cumpărare). Pentru aceasta, poate folosi orice mijloace pe care le avem la dispoziție, de exemplu e-mail e-shop@uni-max.ro, telefon +420 266 190 190, în scris la oricare dintre sediu, verbal la sediul din Úžicích, Republica Cehă.

Fiecare livrare conține documentația următoare (furnizam un link pentru a descarca aceste documente sau a le trimite la cerere): bonul fiscal, informații privind garanția (respectiv privind drepturile din defectele bunurilor), instrucțiunile de utilizare, un model formular de reclamații în caz de necesitate.

ATENȚIE - Pe bonul fiscal pentru consumator este menționat explicit: „Cumpărătorul a declarat că nu achiziționează bunurile în scopul activității de întreprinzător. Acest bon nu poate fi utilizat pentru evidența contabilă.”

Prețurile afișate pe interfața web a magazinului nostru sunt valabile în momentul plasării (trimiterii) comenzii.

Nu s-au găsit înregistrări...