+420 266 190 190 (EN) / Luni - vineri: 9-17
ReduceriContacte cu TVA fără TVA Logare
0
0,00 RON cu TVA 0,00 RON fără TVA

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 

IDENTITATEA OPERATORULUI ŞI INFORMAŢII DE CONTACT

 • Operatorul pentru datele dumneavoastră personale este societatea comercială unitechnic.cz s.r.o., cu sediul la U Vysočanského pivovaru 701/3, 190 00 Praga 9, Czech Republic. Număr de înregistrare al societăţii: 27425134 (denumită în continuare numai ca "operator").
 • Informaţiile de contact ale operatorului sunt următoarele: Adresa poştală: Topolová 483, 250 67 Klecany, Czech Republic; Adresă de e-mail: obchod@uni-max.cz; Număr de telefon: +420 266 190 190.
 • Operatorul nu a numit un reprezentant pentru protecţia datelor personale.

TEMEIUL LEGAL PENTRU PROCESAREA DATELOR PERSONALE

 • Temeiul legal pentru procesarea datelor dumneavoastră personale constă în faptul că, astfel, v-aţi dat acordul operatorului în conformitate cu art. 6, secţiunea 1, litera a) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) (denumit în continuare numai ca "regulament").

SCOPUL PROCESĂRII DATELOR PERSONALE

 • Scopul procesării datelor dumneavoastră personale constă în a abilita operatorul să trimită mesaje comerciale şi să efectueze alte activităţi de marketing pe care să le primiţi.
 • Operatorul nu poate lua decizii automate, individuale, în conformitate cu art. 22 din regulament.

PERIOADĂ DE STOCARE A DATELOR PERSONALE

 • Datele dumneavoastră personale vor fi stocate de către operator până când vă retrageţi acordul pentru procesarea datelor dumneavoastră personale.

ALŢI DESTINATARI AI DATELOR PERSONALE

 • Destinatarii datelor dumneavoastră personale vor fi părţi terţe care oferă servicii de marketing operatorului:
 1. agenţii de marketing care desfăşoară activităţi de publicitate în numele operatorului
 2. instrumente analitice care procesează date personale anonimizate în scopul obţinerii unor date statistice
 • Controllerul nu are nicio intenţie de a transmite datele dumneavoastră personale unei ţări terţe (o ţară din afara Uniunii Europene) sau unei organizaţii internaţionale.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE

În conformitate cu condiţiile stabilite în directivă, aveţi dreptul de a solicita operatorului să vă ofere acces la datele dumneavoastră personale, dreptul de a vi se corecta sau şterge datele dumneavoastră personale sau de a limita procesarea lor, dreptul de a vă împotrivi procesării datelor dumneavoastră personale, precum şi dreptul de a transfera datele dumneavoastră personale.

Aveţi dreptul de a vă retrage acordul oferit operatorului în vederea procesării datelor dumneavoastră personale. Însă acest lucru nu afectează legalitatea datelor personale procesate înainte de retragerea acordului. Vă puteţi retrage acordul pentru procesarea datelor dumneavoastră personale astfel: prin cerere scrisă trimisă pe e-mail la obchod@uni-max.cz sau printr-o notificare în scris trimisă prin poştă la adresa furnizată mai sus.

În cazul în care consideraţi că procesarea datelor dumneavoastră a încălcat sau încalcă regulamentul, aveţi dreptul de a depune o plângere pe lângă o autoritate de control.

Nu aveţi obligaţia de a furniza datele dumneavoastră personale. Furnizarea datelor dumneavoastră personale nu reprezintă o cerinţă legală sau contractuală, nici o cerinţă esenţială pentru încheierea unui contract.

Aveţi dreptul oricând, să vă împotriviţi faţă de procesarea datelor dumneavoastră personale în scopul marketingului direct, inclusiv al profilării, dacă această profilare ţine de procesul de marketing direct menţionat. Dacă vă împotriviţi faţă de procesarea datelor dumneavoastră personale în scopul marketingului direct, datele dumneavoastră personale nu vor mai fi procesate în aceste scopuri.